K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2011

  1. Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malczycach - więcej załącznik


  2. Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4, położonego we wsi i gminie Malczyce, przy ul. Sienkiewicza 14 - więcej załącznik


   3. Zarządzenie nr 3/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Malczycach, gmina Malczyce - więcej załącznik


   4. Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu , ustnego , nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Malczycach, gmina Malczyce - więcej załącznik


  5. Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu , ustnego , nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Malczycach, Gmina Malczyce - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu , ustnego , nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Malczycach, gmina Malczyce - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 stycznia 2011 r.             
  w sprawie ogłoszenia II przetargu, ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Malczycach, gmina Malczyce - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 stycznia 2011 r.             
  w sprawie ogłoszenia III przetargu, ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego /użytkowego/ nr 2, położonego we wsi Dębice, ul. Długa nr 30, gmina Malczyce - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji do wyjaśnienia okoliczności wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie działek ul. Mylna, ul. Wąska, ul. Poprzeczna, ul. Sadowa, ul. 1-go Maja - więcej załącznik


  11. Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 lutego 2011 r.             
  w sprawie ogłoszenia II przetargu, ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego we wsi i Gminie Malczyce przy ul. Łąkowej nr 3 - więcej załącznik


  12. Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 luty 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


  13. Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Nr 14 /2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok - więcej załącznik

  wykonanie budżetu opisówka - więcej załącznik

  informacja o mieniu komunalnym - więcej załącznik


  16. Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi i Gminie Malczyce - więcej załącznik


  17. Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu, ustnego, nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Malczycach, Gmina Malczyce - więcej załącznik


  18. Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Rusko, gmina Malczyce- więcej załącznik


  19. Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2011 r., w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Chomiąża, Gmina Malczyce- więcej załącznik


  20. Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach-  więcej załącznik


  21. Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Malczycach, gmina Malczyce- więcej załącznik


  22. Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok- więcej załącznik


  23. Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia IV /kolejnego/ przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego /użytkowego/ nr 2, położonego we wsi Dębice, ul. Długa 30, Gmina Malczyce- więcej załącznik


  24. Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu kontroli zarządczej-  więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  25. Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu, ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Malczycach, gmina Malczyce- więcej załącznik


  26. Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu, ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Malczycach gmina Malczyce - więcej załącznik


  27. Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 maja 2011 r., w sprawie ogłoszenia, ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego we wsi i gminie Malczyce, przy ul. Sienkiewicza nr 14- więcej załącznik


  28. Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustnego, nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Malczycach, gmina Malczyce- więcej załącznik


  29. Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Malczycach, przy ul. 1 Maja nr 56, Gmina Malczyce - więcej załącznik


  30. Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego we wsi i Gminie Malczyce przy ul. Traugutta 14- więcej załącznik


  31. Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Wilczkowie, przy ul. Strzegomskiej nr 25, Gmina Malczyce- więcej załącznik


  32. Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 maja  2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Wilczkowie, przy ul. Strzegomskiej nr 25, Gmina Malczyce- więcej załącznik


  33. Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 maja  2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Malczycach, przy ul. Sienkiewicza nr 5 , gmina Malczyce- więcej załącznik


  34. Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 maja  2011 r. w sprawie zmiany załącznika Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce- więcej załącznik


  35. Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja  2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok- więcej załącznik


  36. Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  37. Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu- więcej załącznik


  38. Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2011 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok - więcej załącznik


  39. Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych członków Gminnego Biura Spisowego odpowiedzialnych za rozliczenie finansowe i archizowanie dokumentów związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie gminy Malczyce oraz za poprawne zamknięcie NSPLiM 2011 - więcej załącznik


  40. Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisj do wykonania odbioru końcowego zadania pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 104852 D wraz z mostem w jej ciągu w Malczycach"  - więcej załącznik


  41. Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 - więcej załącznik

  opisówka za I-wsze półrocze 2011 - więcej załącznik


  42. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. - więcej załącznik


  43. Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w Malczycach, przy ul. 1 Maja 46, gmina Malczyce - więcej załącznik


  44. Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rzędowego Programu Pomocy Uczniom w 2011 r., "Wyprawka szkolna" - więcej załącznik


  45. Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych - więcej załącznik


  46. Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Malczycach, przy ul. Mylnej 1 gmina Malczyce - więcej załącznik


  47. Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok - więcej załącznik


  48. Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


  49. Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP     i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.- więcej załącznik


  50. Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych Komisji Wyborczych powołąnych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - więcej załącznik


  51. Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8, położonego w Malczycach przy  ul. Mickiewicza nr 8, gmina Malczyce - więcej załącznik


  52. Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok- więcej załącznik


  53. Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Malczyce za udział w działąniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę - więcej załącznik


  54. Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 października 2011 r.       
  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego lokalu użytkowego Nr 4 położonego we wsi Wilczków ul. Strzegomska 25, gmina Malczyce- więcej załącznik


  55. Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 października 2011r. 
  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego lokalu użytkowego Nr 3 położonego we wsi Wilczków ul. Strzegomska 25, gmina Malczyce - więcej załącznik


  56. Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 października 2011r. 
  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustnego, nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej i położonej we wsi Rusko gmina Malczyce - więcej załącznik


  57. Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2011 r. 
  w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 - więcej załącznik


  58. Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2011 r. 
  w sprawie projektu budżetu gminy Malczyce na rok 2012 - więcej załącznik


  59. Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2011 r., w sprawie zmian budżeu gminy na rok 2011 - więcej załącznik


  60. Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 listopada 2011 r. 
  w sprawie powołania zespołu do oceny dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2011 r. - więcej załącznik


  61. Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 listopada 2011 r., w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  62. Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 listopada 2011 r. 
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Malczycach przy    ul. Kolonia Papiernii 4 w gminie Malczyce - więcej załącznik


  63. Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2011 r. 
  w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta nr 14 - więcej załącznik


  64. Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2011 r. 
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.- więcej załącznik


  65. Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2011 r. 
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.- więcej załącznik


  66. Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 07 grudnia 2011 r. 
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego we wsi i gminie Malczyce ul. Mylna 1 - więcej załącznik


  67. Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 grudnia 2011 r.,w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Malczycach,      przy ul. Traugutta nr 9, gmina Malczyce.- więcej załącznik


  68. Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2011 r. 
  w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  69. Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2011 r. 
  w  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 - więcej załącznik


  70. Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2011 r. 
  w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Malczycach przy    ul. Sienkiewicza nr 21 gmina Malczyce - więcej załącznik


  71. Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2011 r. 
  w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 3, położonego w Malczycach przy  ul. Sienkiewicza nr 21 gmina Malczyce - więcej załącznik


  72. Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2011 r., w sprawie regulaminu kontroli zarządczej - więcej załącznik


  73. Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Malczyce - więcej załącznik


  74. Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Malczyce oraz wskazania koordynatora czynności kancelaryjnych - więcej załącznik 

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 09.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 09.03.2016
  Dokument oglądany razy: 2571
Gmina Malczyce NIP: 9131501629