K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2012

  1. Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu, ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta nr 14. - więcej załącznik


  2. Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofer na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe - więcej załącznik


  3. Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2012 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o nr 3 położonego w Malczycach przy ul. 1-go Maja gmina Malczyce - więcej załącznik


  4. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2012 r.  w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  5. Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 lutego 2012 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Malczycach przy ul. Ogrodowej gmina Malczyce - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2012 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2012 rok - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu, ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu                 użytkowego /niemieszkalnego/ nr 4, położonego we wsi Wilczków, przy ul. Strzegomskiej nr 25, gmina Malczyce - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9 /2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu, ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu                użytkowego /niemieszkalnego/ nr 3, położonego we wsi Wilczków, przy ul. Strzegomskiej nr 25, gmina Malczyce - więcej załącznik


  10.  Zarządzenie Nr 10/ 2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Malczycach, przy ul. Łąkowej nr, gmina Malczyce - więcej załącznik


  11. Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok - więcej załącznik

  sprawozdanie opisowe za 2011 rok - więcej załącznik

  informacja o stanie mienia komunalnego - więcej załącznik

  mienie komunalne 2011 - więcej załącznik


  12. Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 marca 2012 r.  w sprawie ogłoszenia IV przetargu, ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta nr 14 - więcej załącznik


  13. Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 marca 2012 r.  w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik

  kodeks etyki - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 marca 2012 r.  w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania sposobu wydatkowania środków finansowych na Dni Malczyc w roku 2011 oraz sposobu ich rozliczenia w ramach działania 4.1/413 "Wdrożenie  Lokalnych  Strategii i Rozwoju" objętego programem obszarów wiejskich  2007-2013 dla działania "Małe projekty" - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 marca 2012 r.  w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok - więcej załącznik


  16. Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2012 r., w sprawie procedury oceny pracy dyrektora szkoły, (placówki oraz nauczyciela ktoremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły) placówki dla którego organem prowadzącym jest Gmina Malczyce - więcej załącznik


  17. Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 kwietnia 2012 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w Malczycach przy  ul. Mickiewicza 19 gmina Malczyce - więcej załącznik


  18. Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  19. Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2012 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 - więcej załącznik


  20. Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 maja 2012 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 8 - więcej załącznik


  21. Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2012 r., w sprawie ogłoszenia (kolejnego) V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta nr 14 - więcej załącznik


  22. Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2012 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


  23. Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za rok 2011 - więcej załącznik


  24. Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok - więcej załącznik


  25. Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 lipca 2012 r., w sprawie ogłoszenia (kolejnego) VI przetargu, utnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta nr 14 - więcej załącznik


  26. Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lipca 2012 r., w sprawieogłoszenia II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mylnej nr 1 - więcej załącznik


  27. Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 lipca 2012 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustnego, nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  28. Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 lipca 2012 r., w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy Malczyce oraz dla Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  29. Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 lipca 2012 r., w sprawie ustalenia terminu składania wniosków  o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2012 r., "Wyprawka szkolna" - więcej załącznik


  30. Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 sierpnia  2012 r., w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola - więcej załącznik


  31. Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 sierpnia 2012 r., w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I -wsze półrocze 2012 r. - więcej informacji w biurze Rady Gminy


  32. Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 sierpnia 2012 r., w sprawie powierzenia Pani Helenie Zabrzewskiej stanowisko dyrektora Gimnazjum w Malczycach - więcej załącznik


  33. Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 sierpnia 2012 r., w sprawie powierzenia Pani Grażynie Jędrzejewskiej - Choma stanowiska dyrekora Publicznego Przedszkola Publicznego w Malczycach - więcej załącznik


  34. Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 sierpnia 2012 r., w sprawie powierzenia Pani Marzenie Łaziuk stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej                   w Malczycach - więcej załącznik


  35. Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 sierpnia 2012 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż loklau mieszkalnego Nr 1 położonego w Malczycach przy   ul. Działkowej Nr 1 gmina Malczyce - więcej załącznik


  36. Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2012 r., w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  37. Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 04 września 2012 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  38. Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 05 września 2012 r., w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Mylnej 1 - więcej załącznik


  39. Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 05 września 2012 r., w sprawie ogłoszenia (kolejnego) VII przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 14 - więcej załącznik


  40. Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 września 2012 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Malczycach przy    ul. Mickiewicza nr 42 gmina Malczyce - więcej załącznik


  41. Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 września 2012 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszklanego nr 5 położonego w Malczycach przy    ul. 1 - go Maja 26 gmina Malczyce - więcej załącznik


  42. Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 września 2012 r., w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Mazurowice, gmina Malczyce - więcej załącznik


  43. Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 września 2012 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  44. Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 września 2012 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w Malczycach,      przy ul. Wąskiej nr 1, gmina Malczyce - więcej załącznik


  45. Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 września 2012 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok - więcej załącznik


  46. Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 października 2012 r., w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży w grodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położenej we wsi Wilczków gmina Malczyce - więcej załącznik


  47. Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 października 2012 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012 - więcej załącznik


  48. Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31października 2012 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok - więcej załącznik


  49. Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 09 listopada 2012 r., w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 - więcej załącznik

  projekt uchwaly - więcej załącznik

  prognoza finansowa załącznik nr 1 - więcej załącznik

  wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2 - więcej załącznik

  objaśnienia załącznik nr 3 - więcej załącznik

  Uchwała Nr V/267/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013  - więcej załącznik


  50. Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 09 listopada 2012 r., w sprawie projektubudżetu Gminy Malczyce na rok 2013 - więcej załącznik

  projekt uchwały - więcej załącznik

  załącznik nr 1 - więcej załącznik

  załącznik nr 1a - więcej załącznik

  załącznik nr 2 - więcej załącznik

  załacznik nr 3 - więcej informacji w biurze rady Gminy

  załacznik nr 4 - więcej załącznik

  załącznik nr 5 - więcej załącznik

  załącznik nr 6 - więcej załącznik

  załącznik nr 7 - więcej załącznik

  załącznik nr 8 - więcej załącznik

  załącznik nr 9 - więcej załącznik

  załącznik nr 10 - więcej załącznik

  załącznik nr 11 - więcej załącznik

  załącznik nr 12 - więcej załącznik

  uzadsanienie do projektu budżetu - więcej załącznik

  Uchwała Nr V/265/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Malczyce projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2013 wraz z uzasadnieniem - więcej załącznik

  Uchwaław Nr V/266/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie opinii o możliwości  sfinansowania deficytu przedstawionego w  projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


  51. Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2012 r., w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta nr 8 - więcej załącznik


  52. Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2012 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  53. Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2012r., w sprawie wprowadzenia zasad planowania szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  54. Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2012r., w sprawiewprowadzenia ogólnych zasad rejestrowania umów w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  55. Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 grudnia 2012r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedażlokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Malczycach przy ulicy Sienkiewicza nr 38 gmina Malczyce - więcej załącznik


  56. Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2012r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - więcej załącznik


  57. Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 09.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 09.03.2016
  Dokument oglądany razy: 2427
Gmina Malczyce NIP: 9131501629