K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 28.07.2015, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Kadencja 2014-2018

  1. 

  Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 12 stycznia 2015 r. , w sprawie ustalenia regulaminu korzystania i wynajmu hali sportowo – widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik

  2. Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30  stycznia 2015 r. , w sprawie zmian budżetu Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik
  3. Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30  stycznia 2015 r. , w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Rachów, gmina Malczyce - więcej załącznik
  4. Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30  stycznia 2015 r. , w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach sołtysa i rad sołeckich na terenie Gminy Malczyce, zarządzonych w terminie od 10 lutego 2015 r., do 27 lutego 2015 r - więcej załącznik
  5. Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 12 lutego 2015 r. , w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu pracy Urzędzu Gminy Malczyce - więcej załącznik
  6.

  Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 17 lutego 2015 r. , w  sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 - więcej załącznik

  sprawozdanie SPZOZ - więcej załącznik

  Informacja o mieniu komunalnym - więcej załącznik

  Sprawozdanie z realizacji GPPRPAiPN za 2014 - więcej załącznik

  sprawozdanie czytelnictwo - więcej załącznik

  opisówka I - więcej załącznik

  opisówka II - więcej załącznik

  opisówka III - więcej załącznik

  opisówka IV - więcej załącznik

  opisówka V- więcej załącznik

  Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w Biurze Rady Gminy 

  7. Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 17 lutego 2015 r. , w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik
  8. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia  23 lutego 2015 r. , w sprawie uzgodnienia procedury rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik
  9. Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia  23 lutego 2015 r.,  w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na rok 2015 - więcej załącznik
  10. Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 6 marca 2015 r.,  w sprawie  zasad przeprowadzenia okresowych ocen pracowników  samorządowych zatrudnionych do Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik
  11. Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik
  12. Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2015 r., w  sprawie powołania komisji obwodowych dla  przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczy pospolitej na dzień 10 maja 2015 r - więcej załącznik
  13. Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 kwietnia 2015 r., w  sprawie powołania koordynatora  gminnego w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczy pospolitej na dzień 10 maja 2015 - więcej załącznik
  14. Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 kwietnia 2015 r., w  sprawie powołania operatorów Obwodowych  Komisji Wyborowych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczy pospolitej na dzień 10 maja 2015 - więcej załącznik
  15. Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r., w  sprawie zmiany budżetu gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik
  16. Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2015 r., w  sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Gminy Malczyce za I kwartał 2015 - więcej załącznik
  17. Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 maja  2015 r., w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Malczyce w zamiana za święto  przypadające w innym w dniu niż niedzielę - więcej załącznik
  18. Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 maja  2015 r., w  sprawie podania do publiczmej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok - więcej załącznik
  19. Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2015 r., w  sprawie zmiany budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik
  20. Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2015 r., w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 5, położonego w Malczycach przy ul. Mickiewicza 9 - więcej załącznik
  21. Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 01 czerwca 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Malczycach przy ul. Traugutta nr 9, gmina Malczyce - więcej załącznik
  22. Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 02 czerwca 2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik
  23. Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie II przetargu, ustnego, nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik
  24. Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Malczyce dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ilości i wysokości udziałów obejmowanych przez Gminę Malczyce w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Malczyce sp. z o.o. z siedzibą w Malczycach oraz w podwyższonym kapitale Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - więcej załącznik
  25. Zarządzenie 25/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Malczyce - więcej załącznik
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Renata Ciszewska
  Publikacja dnia: 28.07.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 28.07.2015
  Dokument oglądany razy: 1622
Gmina Malczyce NIP: 9131501629