K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 10.04.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2018

  1. Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  2. Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik 


  3. Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - więcej załącznik


  4. Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Malczyce zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - więcej załącznik 


  5. Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny zlożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zamówień poniżej 30 000 euro na dostawę wyposażenia dodatkowego: nagłaśniającego i audiowizualnego do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach - więcej załącznik 


  6. Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku - więcej załącznik 


  7. Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  8. Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  9. Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie okreslenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumnetów na rok szkolny 2018/2019 do Publicznego Przedszkola oraz do klas pierwszych Szkoły Podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Malczyce - więcej załącznik 


  10. Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości - więcej załącznik 


  11. Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  12. Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Dębicach stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  13. Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malczyce - więcej załacznik 


  16 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załacznik 


  17. Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Malczyce, położonych przy ul.Ogrodowej w Malczycach - więcej załacznik 


  18. Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia ogłoszonych naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załacznik 


  19. Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załacznik 


  20. Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Malczyce - więcej załacznik 


  21. Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załacznik 


  22. Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załacznik 


  23. Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załacznik 


  24. Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  25. Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2018 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Malczyce - więcej załącznik


  26. Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2018 r. - w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


  27. Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. - więcej załącznik


  28. Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie odstapienia od przetargu i ustalenia czynszu za dzierżawę pomieszczenia gospodarczego - więcej załącznik


  29. Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2018 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Malczyce  - więcej załącznik


  30. Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  31. Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o realizację zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik 


  32. Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia programu "Kreatywni w Gminie Malczyce" - rok 2018 - więcej załącznik


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 10.04.2018
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 10.04.2018
  Dokument oglądany razy: 1235
Gmina Malczyce NIP: 9131501629