K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.02.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2018

  1. Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  2. Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik 


  3. Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - więcej załącznik 


  4. Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Malczyce zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - więcej załącznik 


  5. Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny zlożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zamówień poniżej 30 000 euro na dostawę wyposażenia dodatkowego: nagłaśniającego i audiowizualnego do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach - więcej załącznik 


  6. Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku - więcej załącznik 


  7. Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  8. Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  9. Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie okreslenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumnetów na rok szkolny 2018/2019 do Publicznego Przedszkola oraz do klas pierwszych Szkoły Podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Malczyce - więcej załącznik 


  10. Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości - więcej załącznik 


  11. Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  12. Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Dębicach stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  13. Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 05.02.2018
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 05.02.2018
  Dokument oglądany razy: 679
Gmina Malczyce NIP: 9131501629