K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 29.01.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2018

  1. Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  2. Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik 


  3. Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - więcej załącznik 


  4. Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Malczyce zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - więcej załącznik 


  5. Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny zlożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zamówień poniżej 30 000 euro na dostawę wyposażenia dodatkowego: nagłaśniającego i audiowizualnego do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach - więcej załącznik 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 29.01.2018
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 29.01.2018
  Dokument oglądany razy: 632
Gmina Malczyce NIP: 9131501629