K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 07.04.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2017

  1. Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2017- więcej załącznik


  2. Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.- więcej załącznik


  3. Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce.- więcej załącznik 


  4. Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 rok - więcej załącznik 


  5. Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 rok - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 28 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Malczyce - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


  11. Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  12. Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Malczyce, położonych w Malczycach oraz ogoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


  13. Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Kreatwni w Gminie Malczyce" - rok 2017 - więcej załącznik

  Regulamin konkursu - więcej załącznik
  Wniosek do edycji – więcej załącznik
  Sprawozdanie końcowe - więcej załącznik


  16. Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik 


  17. Zarządzenie Nr.17/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/18 do przedszkola i do klas pierwszych szkoły podstawowej  prowadzonych przez Gminę Malczyce- więcej załącznik


  18 .Zarządzenie Nr.18/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. - więcej załącznik


  19. Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2017 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób - więcej załącznik


  20. Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  21. Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc gminy Malczyce - więcej załacznik


  22. Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia III pretargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce położonej w Malczycach - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 07.04.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 07.04.2017
  Dokument oglądany razy: 1211
Gmina Malczyce NIP: 9131501629