K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 02.03.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2017

  1. Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2017- więcej załącznik


  2. Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.- więcej załącznik


  3. Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce.- więcej załącznik 


  4. Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 rok - więcej załącznik 


  5. Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 rok - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 28 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Malczyce - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


  11. Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  12. Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Malczyce, położonych w Malczycach oraz ogoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 02.03.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 02.03.2017
  Dokument oglądany razy: 770
Gmina Malczyce NIP: 9131501629