K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 14.03.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2016

  1. Uchwała Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. - więcej załącznik


  2. Uchwała Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


  3. Uchwała Nr XIX/93/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie emisji obligacji - więcej załacznik


  4. Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania "ścinka poboczy wzdłuż jezdni dróg powiatowych" - więcej załącznik


  5. Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania "przebudowa drogi powiatowej nr 2069D na odcinku Szymanów - Zawadka" - więcej załącznik


  6. Uchwała XIX/96/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  7. Uchwała XIX/97/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


  8. Uchwała XIX/98/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na teenie Gminy Malczyce w 2016 r. - więcej załącznik


  9. Uchwała XIX/99/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022 - więcej załącznik


  10. Uchwała XIX/100/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Nisoemisyjnej dla Gminy Malczyce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 - więcej załącznik


  11. Uchwała XIX/101/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malczyce w 2016 r. - więcej załącznik


  12. Uchwała Nr  XIX/102/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  13. Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, których organem prowadzącym jest Gmina Malczyce, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły - więcej załącznik


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 14.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 14.03.2016
  Dokument oglądany razy: 665
Gmina Malczyce NIP: 9131501629