K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony konkursu:

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia dodatkowego(ruchomego) w postaci sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego do sali widowiskowej GOK w Malczycach


Ten konkurs nie był zmieniany
Gmina Malczyce NIP: 9131501629